عاشقانه

تویی عاشقترین تنهای دنیا 

منم خسته ترین مغموم دنیا


تویی صادقترین حرف رو لبها 

 منم غمگین ترین راز تو دلها
تویی زیبا طلوع صبح فردا

منم اینجا غروبی مثل شبها
تویی همچون قناری شاد و شیدا 

 منم مثل کلاغی رو درختا
تویی آشفته دل مغرور و رعنا

 منم همراز و همراه یه رویا
تویی عشق و محبت توی قلبها

منم دیوونه مثل موج دریا
تویی تنها تویی یاد غریبها

منم فریاد بی پایان غمها
تویی شاخه گل سرخ صدفها

منم تنها شقایق توی صحرا
تویی آب زلال اشک چشمها

منم مرداب سرد توی دشتها
تویی عاشقترین تنهای دنیا

منم خسته ترین مغموم دنیا

 

/ 0 نظر / 22 بازدید