منابع و ضرایب آزمون ارشد مهندسی مکانیک گرایش جامدات

منابع و ضرایب آزمون ارشد مهندسی مکانیک گرایش جامدات

 

ضریب

منبع

درس

2

نا معلوم

زبان

2

بویس

معاد لات

2

زیک

ریاضی مهندسی

2

سیلورمن

ریاضی1و2

4

جانسون

استاتیک

4

پوپوف

مقاومت

4

شیگلی

طراحی اجزای ماشین

3

مریام

دینامیک

3

شیگلی

دینامیک ماشین

3

تامسون

ارتعاشات

3

نا معلوم

کنترل

3

فاکس

سیالات

3

هولمن

انتقال حرارت

3

ون وایلن

ترمو دینامیک 1و2

 

گرایش حرارت وسیالات دروس شاخه ریاضی ضرب 2 ، زبان2 ، ترمو دینامیک، سیالات وانتقال حرارت دارای ضریب 4 و بقیه دروس ضریب 3 را ذارا می باشند∙

 

/ 0 نظر / 15 بازدید