# منابع_ارشد_مکانیک

منابع و ضرایب آزمون ارشد مهندسی مکانیک گرایش جامدات

منابع و ضرایب آزمون ارشد مهندسی مکانیک گرایش جامدات   ضریب منبع درس 2 نا معلوم زبان 2 بویس معاد لات 2 زیک ریاضی مهندسی 2 سیلورمن ریاضی1و2 4 جانسون استاتیک 4 پوپوف مقاومت 4 شیگلی طراحی اجزای ماشین 3 مریام دینامیک 3 شیگلی دینامیک ماشین 3 تامسون ارتعاشات 3 نا معلوم کنترل 3 فاکس سیالات 3 هولمن انتقال حرارت 3 ون وایلن ترمو دینامیک 1و2   گرایش ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید